Kratochvilná taškařice výlet do kavkazských hor září 2021

Rychlost.cz - poptávka připojení

Zde naleznete vše po čem veše zvědavost baží, nebo taky ne, pokud si přejeme by zvěsti tyto zustali zatím skryty..............

Jak jest našincům již známo tento rok dožívá se každý z naší vážené rodiny nějakého  význačného životního jubilea, proto jsme se rozhodli uspořádati k tomuto význačnému výročí jubilejní 91 loveckou výpravu do Kavkazských hor kteroužto bychom uvedene zde chtěli oslaviti ulovením dostatečného množství divoké zvěře ze kteroéžto by pak bylo možné namístě hostino loveckou s mnoha chody uspořádati...v tomto utlem tisku shrnuli bychom všechny novinky k teto výpravě ...zveme vás tedy na září tohoto krásného roku 1891 do hor kavkazských